Arola Costa Centre de Podologia a Vic

EL CENTRE ESTÀ PREPARAT PER FER ELS SEGÜENTS SERVEIS A NENS, ADULTS, DIABÈTICS, ESPORTISTES.

Estudi de la Marxa i l'emprempta plantar

L'estudi de la marxa consisteix, com el seu nom indica, en estudiar la postura corporal del pacient, tant en estàtica (quiet), com en dinàmica (durant la marxa). Es duu a terme mitjançant diversos aparells, amb els quals es valora si l'individu presenta algun tipus d'alteració

Un cop estudiada la postura general del cos, ens centrem al peu, on amb l'ajuda d'una plataforma de pressions podem observar quin són els punts del peu que suporten més pressió en estàtica i en dinàmica.

Tota aquesta informació és primordial alhora d'elaborar la plantilla, d'aquesta manera es poden prevenir patologíes i/o lesions futures

Per tot això és essencial fer una plantilla adaptada a cada pacient, ja que en aquest sentit tots sóm diferents

Ortopodologia

És la branca de la podología que s'encarrega d'elaborar les ortesis plantars, com les plantilles, ortesis de silicona, fèrules per als peus...

  • PLANTILLES: Un cop hem fet l'estudi i hem valorat davant la patologia que ens trobem, ja podem fer la plantilla

Al nostre centre treballem mitjançant diferents sistemes alhora de confeccionar la plantilla. En funció de si ens trobem davant un esportista, un nen, un ancià,... i també en funció de la patologia que es presenti.

Ja sigui amb motlles de guix en descàrrega o amb un sistema innovador i ideal per esportistes Vcontrol amb empremptes de buit amb les quals podem obtenir motlles de guix en càrrega o plantilles en càrrega fetes en directe

Com hem dit anteriorment, totes les plantilles són fetes a mesura amb les correccions necessàries per a cada pacient, perquè recordem que en aquest sentit tots som diferents.

  • ORTESIS DE SILICONA: La silicona té unes característiques que la fan especialment indicada en la confecció d'òrtesis digitals, les quals poden tenir diverses indicacions: dits supraductus / infraductus, dits en garra, hallux valgus (galindons), helomes interdigitals (ulls de poll)

Tapping extremitat inferior

Es basa en l'aplicació d'unes cintes tape (esparadrap) elàstiques, que han estat dissenyades imitant les propietats de la pell. La seva finalitat és el tractament de lesions musculars, articulars, lligamentoses,... També la reducció d'una inflamació.

Quiropodologia

Branca de la podologia que engloba el tractament de totes les patologies relacionàdes amb les ungles, durícies, ulls de poll, micosis (fongs), papilomes vírics (berrugues) i problemes dèrmics